Slovíčka


兎は亀に言いました。 usagi ha kame ni iimashita. Zajíc řekl želvě.usagitokame
言
say
Čítanie: gen, gon, i.u, koto, toki
Hlavný radikál: 言 (149) Ťahy: 7 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
兎
rabbit, hare
Čítanie: to, tsu, usagi
Hlavný radikál: 丿 (4) Ťahy: 8 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
亀
tortoise, turtle
Čítanie: ki, kyuu, kin, kame, hisa, h...
Hlavný radikál: 亀 (213) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)