Slovíčka


相談 soudan konzultacesuru
相
inter-, vzájemný, společně, každý, ministr, kanclé...
Čtení: sou, shou, ai-, a, i, ou, sa...
Hlavní radikál: 目 (109) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka
談
diskutovat, mluvit
Čtení: dan
Hlavní radikál: 言 (149) Tahy: 15 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
相談する soudansuru konzultovat, diskutovat, probíratjlpt4, suru, verb
相談相手 soudan'aite poradce, rádce, konzultantmix
上司に相談してから、決定します。 joushi ni soudan shite kara,kettei shimasu. Probereme to se šéfem, a pak rozhodneme.mix