Vocabulary


マフラー mafura- muffler (garment, vehicle), scarffuku, jlpt3

» More examples
長くて黄色いマフラーをしています。 nagakute kiiroi mafura- wo shiteimasu. Má na sobě dlouhou žlutou šálu.byousha