Slovíčka


迎え mukae setkání, přivítání, (jít) naprotijlpt3
迎
přivítání, setkat se, pozdravit
Čtení: gei, muka.eru, mukae
Hlavní radikál: 辵 (162) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
迎える mukaeru jít se s někým setkat, jít pro někohoichidan, jlpt4, verb, vtrans