Slovíčka


溶接機 yousetsuki svářečkamix
接
dotek, kontakt, přiléhat, složit
Čtení: setsu, shou, tsu.gu
Hlavní radikál: 手 (64) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka
溶
tát, rozpustit, tání
Čtení: you, to.keru, to.kasu, to.ku
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka