Slovíčka


彼氏 kareshi přítel, klukai
氏
family name, surname, clan
Čítanie: shi, uji, -uji
Hlavný radikál: 氏 (83) Ťahy: 4 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
彼
he, that, the
Čítanie: hi, kare, kano, ka.no, sono
Hlavný radikál: 彳 (60) Ťahy: 8 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)

» Ďalšie príklady
彼氏が仕事している間に寝ます。 kareshi ga shigoto shiteiru aida ni nemasu. Budu spát, zatímco bude můj přítel v práci.ai
彼氏はいる? kareshi ha iru? Máš priateľa?ai