Slovíčka


次男 jinan druhý nejstarší synkazoku, leda1
次
next, order, sequence
Čítanie: ji, shi, tsu.gu, tsugi, ki, ...
Hlavný radikál: 欠 (76) Ťahy: 6 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
男
male
Čítanie: dan, nan, otoko, o, mi
Hlavný radikál: 田 (102) Ťahy: 7 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)