Slovíčka


必修の hisshuuno povinnýadj, leda1
必
invariably, certain, inevitable
Čítanie: hitsu, kanara.zu
Hlavný radikál: 心 (61) Ťahy: 5 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
修
discipline, conduct oneself well, study, master
Čítanie: shuu, shu, osa.meru, osa.mar...
Hlavný radikál: 人 (9) Ťahy: 10 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)