Slovíčka


sato osada, vesleda1

» Další příklady
郷里 kyouri domov, místo, kde se člověk narodil a vyrostlleda1
山里 yamazato horská vesniceleda1
一里 ichiri jedno ri (stará délková míra, asi 4 km)leda1
古里 furusato rodné místo, domovleda1
村里 murazato ves, víska, dědina, osadaleda1
人里 hitozato vesnice, dědina, lidské sídloleda1
里宮 satomiya vesnická svatyněkami