Slovíčka


甲虫 kabutomushi broukleda1
甲
brnění, vysoký (hlas), třída, první třída, bývalý,...
Čtení: kou, kan, ka, kinoe, kabuto,...
Hlavní radikál: 田 (102) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka
虫
hmyz, brouk
Čtení: chuu, ki, mushi, mu
Hlavní radikál: 虫 (142) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
甲虫 kouchuu broukdoubutsu