Slovíčka


gou čísloleda1, math
号
číslo, přezdívka, položka, titul, pseudonym, jméno...
Čtení: gou, sake.bu, yobina
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
赤信号 akashingou červená na semaforuleda1
番号 bangou číslo (pokoje, telefonu)jlpt5, leda1
座席番号 zasekibangou číslo sedadlaryokou
プラス記号 purasukigou kladné znaménkomath
暗号 angou kód, šifraadj, leda1
年号 nengou název éryleda1
暗証番号 anshoubangou PIN kódmix
号令 gourei příkaz,rozkazleda1, suru
信号機 shingouki semafordenki
信号 shingou signál, semaforleda1, suru
号泣 goukyuu usedavě plakatsuru
マイナス記号 mainasukigou záporné znaménkomath
青信号 aoshingou zelená na semaforumix
記号 kigou značka, symboladj, leda1
号外 gougai zvláštní vydání (novin)leda1