Slovíčka


ka lekce, odděleníleda1

» Další příklady
課外授業 kagaijugyou aktivity nad rámec studia, mimoškolní vyučovánígakkou
今後の課題 kongonokadai budoucí prácemath
日課 nikka každodenní vyučováníleda1
課程 katei kurzleda1
修士課程 shuushikatei magisterské studiumgakkou
課外の kagaino mimoškolníleda1
課外活動 kagaikatsudou mimoškolní aktivityleda1
放課後 houkago po vyučovánímix
課徴金 kachoukin příplatek, přirážkaleda1
日課表 nikkahyou rozvrh hodinleda1
教務課 kyoumuka studijní oddělenímix
課題 kadai úkol, problémjlpt3, leda1
課する kasuru uložit (domácí úkol, daň)leda1, suru, verb
課長 kachou vedoucí týmu (nebo malého oddělení)jlpt4, leda1, shigoto
課員 kain zaměstnanec odděleníleda1
課税 kazei zdanitsuru