Slovíčka


肉眼 nikugan pouhé okoleda1
肉
maso
Čtení: niku
Hlavní radikál: 肉 (130) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
眼
oční bulva
Čtení: gan, gen, manako, me
Hlavní radikál: 目 (109) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
肉眼で見える nikugandemieru být vidět pouhým okemleda1