Slovíčka


肉屋 nikuya řeznictví, prodejna masaleda1, mise
肉
maso
Čtení: niku
Hlavní radikál: 肉 (130) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
屋
střecha, dům, obchod, prodejce, obchodník
Čtení: oku, ya, ta
Hlavní radikál: 尸 (44) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka