Slovíčka


毎年草を刈って、そして干して、兎の餌にしています。 maitoshi kusa wo katte,soshite hoshite,usagi no esa ni shiteimasu. Každý rok sekáme a sušíme trávu, a pak s ní krmíme králíky.baka
干
vysušit, usušit
Čtení: kan, ho.su, ho.shi-, -bo.shi...
Hlavní radikál: 干 (51) Tahy: 3 obrázek | animace | tabulka
刈
kosit, sklízet, sekat, stříhat
Čtení: gai, kai, ka.ru, kat, kari
Hlavní radikál: 刀 (18) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
年
rok, numerativ pro roky
Čtení: nen, toshi, ne
Hlavní radikál: 干 (51) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
毎
každý
Čtení: mai, goto, -goto.ni, tsune
Hlavní radikál: 毋 (80) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
兎
králík, zajíc
Čtení: to, tsu, usagi
Hlavní radikál: 丿 (4) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka
草
tráva, býlí, byliny, píce
Čtení: sou, kusa, kusa-, -gusa, so,...
Hlavní radikál: 艸 (140) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka
餌
potrava, návnada, krmení
Čtení: ji, ni, e, eba, esa, mochi
Hlavní radikál: 食 (184) Tahy: 14 obrázek | animace | tabulka