Slovíčka


機械 kikai strojmix
械
zařízení, spoutat, stroj, přístroj
Čtení: kai, kase
Hlavní radikál: 木 (75) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka