Slovíčka


朗読 roudoku předčítání, recitaceleda1
朗
melodický, čistý, jasný, klidný, veselý
Čtení: rou, hoga.raka, aki.raka, ak...
Hlavní radikál: 月 (74) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka
読
číst
Čtení: doku, toku, tou, yo.mu, -yo....
Hlavní radikál: 言 (149) Tahy: 14 obrázek | animace | tabulka