Slovíčka


浄化 jouka očištěníleda1
化
change, take the form of, influence, enchant, delu...
Čítanie: ka, ke, ba.keru, ba.kasu, fu...
Hlavný radikál: 人 (9) Ťahy: 4 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
浄
clean, purify, cleanse, exorcise, Manchu Dynasty
Čítanie: jou, sei, kiyo.meru, kiyo.i
Hlavný radikál: 水 (85) Ťahy: 9 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)