Slovíčka


化ける ばける změnit se, přeměnit seleda1
化
změnit (se), získat formu, tvar, ovlivnit, očarova...
Čtení: カ, ケ, ば.ける, ば.かす, ふ.ける, け.する
Hlavní radikál: 人 (9) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka