Slovíčka


米国 beikoku Amerika, USAleda1
米
rice, USA, metre
Čítanie: bei, mai, meetoru, kome, yon...
Hlavný radikál: 米 (119) Ťahy: 6 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
国
country
Čítanie: koku, kuni, kuna, ko
Hlavný radikál: 囗 (31) Ťahy: 8 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)