Slovíčka


明日 myounichi zítraleda1, toki
日
den, slunce, Japonsko, numerativ pro dny
Čtení: nichi, jitsu, hi, -bi, -ka, ...
Hlavní radikál: 日 (72) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
明
jasný, světlý
Čtení: mei, myou, min, a.kari, aka....
Hlavní radikál: 日 (72) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
明日 ashita zítrajlpt5, leda1, toki
明日 asu zítraleda1, toki
明日は曇るだろう ashitahakumorudarou Zajtra bude asi zamračené.mix
でも、明日ケーキを一緒に作らなければなりません。 demo,ashita ke-ki wo isshoni tsukuranakereba narimasen. Dort ale musíme udělat zítra spolu.ryouri
書類は速達で出しましたから、明日着くはずです。 shorui ha sokutatsu de dashimashita kara,ashita tsuku hazu desu. Materiály jsem poslal expresně, takže by měly zítra dorazit.mix
すみませんが、明日休ませていただけませんか。 sumimasenga,ashita yasumasete itadakemasenka. Omlouvám se, ale nechal byste mě vzít si zítra volno?shigoto
明日の試合の相手は弱そうです。 ashita no shiai no aite ha yowasou desu. Protivník v zítřejším zápase vypadá slabě.mix
僕は明日プラハに行かないことにしました。 boku ha ashita puraha ni ikanai koto ni shimashita. Rozhodl jsem se, že zítra nepojedu do Prahy.mix
あのスーパーは明日は休みのはずです。 ano su-pa- ha ashita ha yasumi no hazu desu. Ten supermarket by měl být zítra zavřený.mix
荷物は明日届くはずです。 nimotsu ha ashita todoku hazu desu. Zavazadla by měla dorazit zítra.mix
明日献血します。 ashitakenketsu shimasu. Zítra budu darovat krev.mix
明日は晴れるはずです。 ashita ha hareru hazu desu. Zítra by mělo být jasno.tenki