Slovíčka


場外 jougai vně, mimo (dané místo)leda1
外
outside
Čítanie: gai, ge, soto, hoka, hazu.su...
Hlavný radikál: 夕 (36) Ťahy: 5 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
場
location, place
Čítanie: jou, chou, ba
Hlavný radikál: 土 (32) Ťahy: 12 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)