Slovíčka


義弟 gitei švagrkazoku, leda1
弟
younger brother, faithful service to elders
Čítanie: tei, dai, de, otouto, te
Hlavný radikál: 弓 (57) Ťahy: 7 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
義
righteousness, justice, morality, honor, loyalty, ...
Čítanie: gi, tadashi, chika, nori, yo...
Hlavný radikál: 羊 (123) Ťahy: 13 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)