Slovíčka


台地 daichi náhorní plošina, rovinaleda1, shizen
台
pedestal, a stand, counter for machines and vehicl...
Čítanie: dai, tai, utena, ware, tsuka...
Hlavný radikál: 口 (30) Ťahy: 5 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
地
ground, earth
Čítanie: chi, ji, doma
Hlavný radikál: 土 (32) Ťahy: 6 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)