Slovíčka


中身 nakami vnitřek, obsah, náplňjlpt3, leda1
中
v, ve, uvnitř, střed, průměr, centrum
Čtení: chuu, naka, uchi, ata.ru, at...
Hlavní radikál: 丨 (2) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
身
někdo, osoba, postavení někoho v životě
Čtení: shin, mi
Hlavní radikál: 身 (158) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
中身のない nakaminonai bezobsažnýadj, leda1