Slovíčka


浄水器 jousuiki čistič vodydenki
水
voda
Čítanie: sui, mizu, mizu-, uzu, zumi,...
Hlavný radikál: 水 (85) Ťahy: 4 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
浄
clean, purify, cleanse, exorcise, Manchu Dynasty
Čítanie: jou, sei, kiyo.meru, kiyo.i
Hlavný radikál: 水 (85) Ťahy: 9 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)