Slovíčka


支店 してん pobočkashigoto
支
větev, podpora, podpírat
Čtení: シ, ささ.える, つか.える, か.う, しんよう, ...
Hlavní radikál: 支 (65) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
店
prodejna, obchod
Čtení: テン, みせ, たな
Hlavní radikál: 广 (53) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka