Slovíčka


営業部 えいぎょうぶ obchodní odděleníshigoto
部
section, bureau, dept, class, copy, part, portion,...
Čítanie: ブ, -べ, とり, ふ, ぺ, ま
Hlavný radikál: 邑 (163) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
営
occupation, camp, perform, build, conduct (busines...
Čítanie: エイ, いとな.む, いとな.み
Hlavný radikál: 小 (42) Ťahy: 12 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
業
business, vocation, arts, performance
Čítanie: ギョウ, ゴウ, わざ, なり, のぶ
Hlavný radikál: 木 (75) Ťahy: 13 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)