Slovíčka


几帳面な kichoumenna svědomitýadj, emo
几
table, table enclosure
Čítanie: ki, kinyou, tsukue
Hlavný radikál: 几 (16) Ťahy: 2 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
面
mask, face, features, surface
Čítanie: men, ben, omo, omote, tsura,...
Hlavný radikál: 面 (176) Ťahy: 9 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
帳
notebook, account book, album
Čítanie: chou, tobari
Hlavný radikál: 巾 (50) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)