Slovíčka


マーケティング部 ma-keteィngubu marketingové odděleníshigoto
部
section, bureau, dept, class, copy, part, portion,...
Čítanie: bu, -be, tori, fu, pe, ma
Hlavný radikál: 邑 (163) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)