Slovíčka


ざる zaru cedníkryouri

» Další příklady
交ざる mazaru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
混ざる mazaru smíchat se, vmísit segodan, jlpt3, verb, vintrans