Slovíčka


弁財天 benzaiten Benzaiten, bohyně uměníkami
天
nebesa, obloha, císařský
Čtení: ten, amatsu, ame, ama-, aki,...
Hlavní radikál: 大 (37) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
弁
klapka, okvětní lístek, cop, řeč, nářečí, diskrimi...
Čtení: ben, hen, wakima.eru, wa.ker...
Hlavní radikál: 廾 (55) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka
財
majetek, peníze, bohatství, jmění
Čtení: zai, sai, zoku, takara
Hlavní radikál: 貝 (154) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka