Slovíčka


月読の命 tsukuyominomikoto Cukujomi no Mikoto, bůh měsícekami
月
month, moon
Čítanie: getsu, gatsu, tsuki, oto, ga...
Hlavný radikál: 月 (74) Ťahy: 4 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
読
read
Čítanie: doku, toku, tou, yo.mu, -yo....
Hlavný radikál: 言 (149) Ťahy: 14 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)