Slovíčka


天宇受売命 amenouzume Ame no Uzume, bohyně úsvitu a veselíkami
天
nebesa, obloha, císařský
Čtení: ten, amatsu, ame, ama-, aki,...
Hlavní radikál: 大 (37) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
宇
okap, střecha, dům, nebe
Čtení: u, ie, taka, hiro, hiroshi
Hlavní radikál: 宀 (40) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
売
prodat
Čtení: bai, u.ru, u.reru, uri, uru,...
Hlavní radikál: 士 (33) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka
受
přijmout, snášet, reagovat, vzít, dostat, chytit
Čtení: ju, u.keru, -u.ke, u.karu, j...
Hlavní radikál: 又 (29) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka
命
osud, rozkaz, předpis, určení, život, stanovit
Čtení: mei, myou, inochi
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka