Slovíčka


戸棚 todana kredencuchi
戸
dveře, numerativ pro domy
Čtení: ko, to, e, he, tobiranoto
Hlavní radikál: 戸 (63) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
棚
police, římsa, přihrádka
Čtení: hou, tana, -dana
Hlavní radikál: 木 (75) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka