Slovíčka


消防士 shouboushi hasič shigoto
士
gentleman, samurai
Čítanie: shi, o, ma, samurai
Hlavný radikál: 士 (33) Ťahy: 3 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
防
ward off, defend, protect, resist
Čítanie: bou, fuse.gu, ata, u, hou
Hlavný radikál: 阜 (170) Ťahy: 7 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)