Slovíčka


電気技師 denkigishi elektrikářshigoto
気
spirit, mind
Čítanie: ki, ke, iki
Hlavný radikál: 气 (84) Ťahy: 6 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
師
expert, teacher, master, army, war
Čítanie: shi, noshi, nori, moro
Hlavný radikál: 巾 (50) Ťahy: 10 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
電
electricity
Čítanie: den
Hlavný radikál: 雨 (173) Ťahy: 13 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)