Slovíčka


のう mozekhito
脳
mozek
Čtení: ノウ, ドウ, のうずる
Hlavní radikál: 肉 (130) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
脳卒中 のうそっちゅう mrtvicebyouki
脳外科医 のうげかい neurochirurgshigoto
洗脳 せんのう vymývání mozkusuru