Slovíčka


脊髄 sekizui míchahito
脊
stature, height
Čítanie: seki, se, sei
Hlavný radikál: 肉 (130) Ťahy: 10 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
髄
marrow, pith
Čítanie: zui
Hlavný radikál: 骨 (188) Ťahy: 19 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)