Slovíčka


hiji lokethito, jlpt3
肘
elbow, arm
Čítanie: chuu, hiji
Hlavný radikál: 肉 (130) Ťahy: 7 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)