Slovíčka


球根 kyuukon cibulkashokubutsu
根
root, radical, head (pimple)
Čítanie: kon, ne, -ne
Hlavný radikál: 木 (75) Ťahy: 10 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
球
ball, sphere
Čítanie: kyuu, tama, ku
Hlavný radikál: 玉 (96) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)