Slovíčka


流れ nagare proudshizen
流
proud, výpusť, tok, pozbýt
Čtení: ryuu, ru, naga.reru, naga.re...
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
流れ星 nagareboshi padající hvězdaleda1
流れる nagareru proudit, unášet, být smytýichidan, jlpt3, verb, vintrans