Slovíčka


大気 taiki atmosfératenki
大
large, big
Čítanie: dai, tai, oo-, oo.kii, -oo.i...
Hlavný radikál: 大 (37) Ťahy: 3 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
気
spirit, mind
Čítanie: ki, ke, iki
Hlavný radikál: 气 (84) Ťahy: 6 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)