Slovíčka


スウェーンデカブ suuェ-ndekabu tuřínryouri, shokubutsu