Slovíčka


絶対値エー zettaichie- absolutní hodnota Amath
対
vis-a-vis, opposite, even, equal, versus, anti-, c...
Čítanie: tai, tsui, aite, kota.eru, s...
Hlavný radikál: 寸 (41) Ťahy: 7 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
値
price, cost, value
Čítanie: chi, ne, atai, ji
Hlavný radikál: 人 (9) Ťahy: 10 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
絶
discontinue, beyond, sever, cut off, abstain, inte...
Čítanie: zetsu, ta.eru, ta.yasu, ta.t...
Hlavný radikál: 糸 (120) Ťahy: 12 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)