Slovíčka


エー割るビー e-warubi- A děleno Bmath
割
poměr, poměrně, rozdělit, snížit, oddělit, rozděli...
Čtení: katsu, wa.ru, wari, wa.ri, w...
Hlavní radikál: 刀 (18) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
中括弧エー割るビー中括弧閉じる chuukakkoe-warubi-chuukakkotojiru { A děleno B }math