Slovíčka


枝が折れなかった。 edagaorenakatta. Větev se nezlomila.baka, shokubutsu
折
přeložit, zlomit, ohnout
Čtení: setsu, o.ru, ori, o.ri, -o.r...
Hlavní radikál: 手 (64) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka
枝
větev, větvička, numerativ pro větve
Čtení: shi, eda, e, gusa
Hlavní radikál: 木 (75) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka