Slovíčka


おめでとうございます。 omedetougozaimasu. Blahopřejeme.jlpt4