Slovíčka


ほど hodo čím víc ~ tím vícjlpt4

» Další příklady
なるほど naruhodo aha, už to chápu, no jojlpt4
先ほど sakihodo nedávno, tehdymix
後ほど nochihodo potom, pozdějimix
ほど hodo rozsahjlpt4
それほど sorehodo tolikjlpt4
弱いやつほどよく叫ぶんだ。 yowai yatsu hodo yoku sakebun da. Čím slabší, tím víc křičí.mix
死ぬほど好き。 shinu hodo suki. Miluji tě k smrti.ai
七日から十日間ほど、休ませていただけませんか。 nanoka kara toukakan hodo,yasumasete itadakemasenka. Nechal byste mě vzít si sedm až deset dní dovolenou?shigoto