Slovíčka


恥ずかしい hazukashii stydlivý, plachý, ostudnýadj, emo, jlpt4
恥
stud, hanba, ostuda
Čtení: chi, ha.jiru, haji, ha.jirau...
Hlavní radikál: 心 (61) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
恥ずかしがっている hazukashigatteiru zaražený, v rozpacíchadj, emo
ヨーロッパ人にはちょっと恥ずかしいですが、水着を着てはいけません。 yo-roppa jin ni ha chotto hazukashii desuga,mizugi wo kite ha ikemasen. Evropani by se mohli trochu stydět, protože se tam nesmí nosit plavky.onsen
恥ずかしがらないで。 hazukashi garanaide. Nestyď se.mix